Služby / Brief Terapia

Ako vyjsť zo slepej uličky?

Príbeh lode: Občas sa stane, že tak ako loď, aj človek môže uviaznuť na plytčine. Alebo sa jednoducho len stratí. V partnerskom a rovnocennom vzťahu sa budeme spoločne snažiť dostať „Vašu loď“ opäť na cestu, do Vami želaného prúdu. Budú  nás  pritom navigovať hviezdy na Vašom nebi. A keď už budete  opäť na rozbehnutej plavbe, pochopíte, že ste si pomohli len tým, čo ste už dávno v sebe mali. Pretože Vy ste boli odjakživa kapitánom svojej duše. ...tak šťastnú plavbu

Zistite viac o krátkej terapii orientovanej na riešenia:

 • Na rozdiel od tradičných foriem terapie, ktoré si vyžadujú čas na analýzu problémov, patológií minulých životných udalostí, Solution-Focused Brief Therapy (na riešenie orientovaná krátka terapia) sa sústreďuje na hľadanie riešení v súčasnosti a skúmanie nádeje klienta do budúcnosti, tak aby bolo možné rýchlejšie vyriešiť problémy.

Na rozdiel od tradičných foriem terapie, ktoré si vyžadujú čas na analýzu problémov, patológií minulých životných udalostí, Solution-Focused Brief Therapy (na riešenie orientovaná krátka terapia) sa sústreďuje na hľadanie riešení v súčasnosti a skúmanie nádeje klienta do budúcnosti, tak aby bolo možné rýchlejšie vyriešiť problémy.

Ako Váš „Lodivod“ využívam pri práci najmä Brief Coaching a Solution Focused coaching, ktorý podnecuje rozmýšľať o možných riešeniach oveľa viac než o problémoch a prekážkach. Pracujem spôsobom, aby ma klient čo najskôr prestal potrebovať. Často nám stačia 1 až 3 stretnutia. Neanalyzujem problém ani „ťaživú minulosť“, nerobím diagnostiku. Som zameraný na želanú budúcnosť

Koučujem hravo a odvážne. Preferujem autentický prístup k metóde, k výberu slov, k človeku. Toto svoje nastavenie nepoužívam „iba“ v práci, ale žijem ho.

Držím sa hesla, že „ najrýchlejšie si spomenieš na to, čo si sám vymyslel.“ Verím, že len vlastným preskúmavaním a objavením „svojich právd“ môže človek získať stabilitu v živote. Bude sa tak môcť v čase, keď to bude potrebovať , oprieť sám o seba.

 • Hravý, odvážny, priamo k veci
 • 100% orientovaný na prax
 • Som nastavený na to, aby ste všetky potrebné kompetencie získali v čo najkratšom čase a už nepotrebovali moju pomoc a dokázali si v krízových situáciách poradiť sami.
 • Dôverujem Vám, že máte všetky potrebné zdroje (schopnosti, sily..) k riešeniu.
 • Nevidím Vás ako „chodiaci problém“ ale ako „chodiace riešenie“.
 • Tie najlepšie riešenia nie sú tie, ktoré sú vytvorené na mieru, ale tie, ktoré sú vytvorené sebou samým. Vy sám ste expert na svoj život.
 • Neanalyzujem problém ani minulosť, nerobím diagnostiku. Som zameraný na želanú budúcnosť.
 • Akceptujem a rešpektujem Vás (váš slovník, svet, priority a hodnoty, pocity)
 • Nemám potrebu Vás „otáčať“ alebo udávať smer, dávam „len“ IMPULZ.
 • Počúvam Vás tak, aby ste cítili, že ste pre tento svet jedinečný a dôležitý.

INTIMITA - obsah rozhovoru zostáva iba medzi mnou a Vami... ako pri spovedi :)

Psychoterapia

„Ak máš problém a si z neho smutný, tak už máš 2 problémy.”

Pozitívne a dlhotrvajúce zmeny môžu nastať v relatívne krátkom časovom období zameraním sa na proces vytvárania riešení namiesto zamerania sa na problémy.

Moja terapia je založená na týchto presvedčeniach:

 • Klienti majú zdroje; mojou úlohou je pomôcť ich identifikovať a využiť ich pri dosahovaní terapeutických cieľov
 • Zmena je nevyhnutná a deje sa neustále
 • Medzi problémom a riešením nemusí byť nevyhnutne logický vzťah
 • Zameranie sa na to, čo je zmeniteľné a možné, je užitočnejšie ako sústredenie sa na to, čo je paralyzujúce a neriešiteľné
 • Malé zmeny vedú k väčším zmenám
 • Klienti sú expertmi na ich životy; terapeuti sú odborníci na otázky, ktoré im pomáhajú dosiahnuť želaný život
 • Terapiu konštruujeme spoločne

Ľudia sú jedineční, rovnako tak ich utrpenie a ťažkosti. Tu je niekoľko príkladov problémov, s ktorými sa ľudia na mňa často obracajú:

 • Smútok, zúfalstvo, nezmyselnosť života
 • Úzkosť
 • Strachy
 • Vzťahové problémy (problémy s partnerstvom, rodina, kolegovia, priatelia...)
 • Nízke sebavedomie
 • Trauma
 • Sexuálne problémy
 • ...a mnohé iné

Čo ponúkam?

 • Individuálnu terapiu
 • Párovú terapiu
 • Rodinnú terapiu

Môžeme to realizovať online?

 • Áno. Ponúkam osobné konzultácie lokálne a cez Skype / Zoom / Internet po celom svete. Psychoterapia funguje aj cez internet. Je to veľmi užitočné pre ľudí zo vzdialenejšieho okolia alebo pre ľudí, ktorí nemôžu cestovať na schôdzky.

Dušan Striško

„Do značnej miery, resp. až prekvapivo sa moje očakávania naplnili, myslím tie, ktoré sme osobne prešli a povedali si na stretnutí. Zmenila sa mi denná rutina k mojej väčšej spokojnosti. A tým sa aj výrazne k lepšiemu posunuli moje vzťahy v rodine – so ženou a deťmi.“

Dohodnite si termín

Hypnoterapia

Nechajte Vaše podvedomie pracovať pre Vás!

Vďaka účinnej kombinácii psychoterapie a hypnózy sú klienti schopní robiť zmeny za relatívne krátke obdobie.

Hypnoterapia zameraná na riešenie sa zameriava na to, aby ste sa dostali tam, kam chcete, bez vyvolávania bolestivých spomienok. Funguje to tak, že sa na podvedomej úrovni menia negatívne myšlienkové vzorce a návyky a nahradia sa želanými.

S čím Vám môže pomôcť Hypnoterapia?

 • Úzkosti
 • Depresie
 • Uvoľnenie stresu
 • Nespavosť
 • Závislosť na fajčení
 • Závislosti vo všeobecnosti
 • Strachy a fóbie
 • Sebavedomie
 • Chronické bolesti
 • Úprava hmostnosti
 • Syndróm dráždivého čreva
 • Motivácia
 • Športová výkonnosť
 • Hnev
 • Pomočovanie
 • Rozprávanie na verejnosti, tréma... a mnoho iného

Čo ponúkam?

 • Hypnoterapiu
 • Hlbokú relaxáciu

Môžeme to realizovať online?

 • Áno. Ponúkam osobné konzultácie lokálne a cez Skype / Zoom / Internet po celom svete. Hypnoterapia funguje aj cez internet. Je to veľmi užitočné pre ľudí zo vzdialenejšieho okolia alebo pre ľudí, ktorí nemôžu cestovať na schôdzky.

Dagmar Garcia

Už sa viac nebojím pavúkov ani chrobákov. Super. Ďakujem.“

Dohodnite si termín

ART-terapia

Uvoľni svoje kreatívne JA!

Arteterapia je typ terapie, pri ktorej sa umelecký prejav používa ako forma komunikácie, to znamená, že sa nevyjadrujeme hovorením, ale tvorením.

Dôležitý je proces, nie záverečné dielo, takže nie je dôležité mať predchádzajúce znalosti z umenia.

Pre širokú verejnosť, ľudí všetkých vekových skupín: deti, dospievajúci, dospelí, starší ľudia ...

Túto službu poskytuje certifikovaná arteterapeutka Raquel García Fas.

Viac o Raquel García Fas:

Queli García vyštudovala výtvarné umenie na Polytechnickej univerzite vo Valencii. Vyštudovala sociálnu a kultúrnu antropológiu na UNED a je certifikovaná v odbore Arteterapia pre prácu s deťmi a dospelými Európskym Inštitútom pre Zmyslovú Integráciu & Fórum Media Group. Zorganizovala množstvo výtvarných výstav po celom Španielsku a v súčasnosti je učiteľkou výtvarného umenia. Spolupracovala s Červeným krížom ako arteterapeutka ako aj s inými verejnými a súkromnými entitami.

S čím Vám môže pomôcť ART-terapia?:

 • Sebapoznanie a sebavedomie
 • Sociálne zručnosti
 • Zlepšenie komunikácie
 • Zameranie pozornosti
 • Uvoľnenie emócií a vyjadrenie vnútorného sveta
 • Povzbudenie kreativity
 • Úzkosti
 • Depresie
 • Uvoľnenie stresu a relaxácia (tiež ako prevencia)
 • Motivácia
 • Hnev

Čo ponúkam?

 • Techniky umeleckého vyjadrovania (maľba, fotografia, koláž, socha atď.)
 • Techniky sebarelaxácie

Môžeme to realizovať online?

 • Nie. ART-terapia sa realizuje iba osobne.

Queli García – Art terapeut  

„Poďme spolu objaviť liečivú silu umenia.“

Dohodnite si termín

Najužitočnejšie príspevky z môjho blogu