Obsah zadarmo

100% užitočný obsah pre Vás

Zmes nazbieraných múdrostí z môjho profesionálneho a súkromného života. Inšpirácie, vedomosti, ukážky z mojich služieb, prípadové štúdie, tipy z reálneho života, niekedy inšpirované samotnými klientmi.

Ako Vám môžem pomôcť?

Stručné predstavenie mojich služieb, spôsobu mojej práce a toho ako Vám viem byť užitočný. Brief Koučing, Líderské a obchodné zručnosti, Tréning, Brief Terapia, Hypnoterapia, Mentoring.

Postaviť sa mojim strachom

Čeliť strachu počas dospievania je náročné. Umenie sa stáva nástrojom na externalizáciu strachov a pomáha nám ich prekonať.

ART-terapia pre Červený kríž

ART-terapia pre ľudí v situáciích extrémnej zraniteľnosti. Maľba ako učenie sa a spôsob vyjadrovania sa, ale aj okamih úniku, zdieľania spoločných chvíľ, smiechu a zážitkov.

ART-terapia pre tínedžerov

Ukážka práce s adolescentmi na strednej škole, zameraná na rozvoj osobnosti a sebadôvery.

Zobraziť viac

Najužitočnejšie príspevky z môjho blogu

100% orientovaný na riešenie a prax

Výsledok je dôležitejší ako akákoľvek iná technika. Moji klienti oceňujú rozsiahle a v praxi overené know-how. Mať certifikáty a hlboké odborné vzdelanie je nevyhnutným základom, ale skutočné kúzlo prichádza so schopnosťou uplatniť ho v praxi. Som vďačný za to, že moje služby pomohli stovkám klientov z rôznych krajín.

Pokračujte na Služby