Služby / Brief koučing

Brief konzultácie pre udržateľné výsledky

Mojim cieľom je pomôcť klientom tam, kde si želajú byť. Dosahujeme to vďaka vytváraniu riešení a efektívnemu využívaniu vlastných zdrojov.

Koučing podporuje (jeho benefity):

 • nachádzanie najlepších riešení svojej situácie
 • uvedomenie si vlastných zdrojov ( vlastnosti, zručnosti, stratégií ...)
 • sebadôveru a maximalizáciu vlastného potenciálu
 • pozitívne nastavenie: hľadá užitočné riešenia nie prekážky a problémy
 • rozšírenie voľby (často z dvoch protichodných volieb, vytvorí viacero nových )
 • vlastnú kreativitu a autenticitu
 • osobnostnú transformáciu/premenu, dlhotrvajúce až doživotné zmeny
 • nachádzanie prirodzenosti a vlastnej cesty k šťastiu

Ako Váš „Lodivod“ využívam pri práci najmä Brief Coaching a Solution Focused coaching, ktorý podnecuje rozmýšľať o možných riešeniach oveľa viac než o problémoch a prekážkach. Pracujem spôsobom, aby ma klient čo najskôr prestal potrebovať. Často nám stačia 1 až 3 stretnutia. Neanalyzujem problém ani „ťaživú minulosť“, nerobím diagnostiku. Som zameraný na želanú budúcnosť

Koučujem hravo a odvážne. Preferujem autentický prístup k metóde, k výberu slov, k človeku. Toto svoje nastavenie nepoužívam „iba“ v práci, ale žijem ho.

Držím sa hesla, že „ najrýchlejšie si spomenieš na to, čo si sám vymyslel.“ Verím, že len vlastným preskúmavaním a objavením „svojich právd“ môže človek získať stabilitu v živote. Bude sa tak môcť v čase, keď to bude potrebovať , oprieť sám o seba.

 • Hravý, odvážny, priamo k veci
 • 100% orientovaný na prax
 • Som nastavený na to, aby ste všetky potrebné kompetencie získali v čo najkratšom čase a už nepotrebovali moju pomoc a dokázali si v krízových situáciách poradiť sami.
 • Dôverujem Vám, že máte všetky potrebné zdroje (schopnosti, sily..) k riešeniu.
 • Nevidím Vás ako „chodiaci problém“ ale ako „chodiace riešenie“.
 • Tie najlepšie riešenia nie sú tie, ktoré sú vytvorené na mieru, ale tie, ktoré sú vytvorené sebou samým. Vy sám ste expert na svoj život.
 • Neanalyzujem problém ani minulosť, nerobím diagnostiku. Som zameraný na želanú budúcnosť.
 • Akceptujem a rešpektujem Vás (váš slovník, svet, priority a hodnoty, pocity)
 • Nemám potrebu Vás „otáčať“ alebo udávať smer, dávam „len“ IMPULZ.
 • Počúvam Vás tak, aby ste cítili, že ste pre tento svet jedinečný a dôležitý.

INTIMITA - obsah rozhovoru zostáva iba medzi mnou a Vami... ako pri spovedi :)

Online Koučing

Nemusíte jazdiť alebo dochádzať, strácať čas a peniaze za parkovanie, nebudete mať žiadne ďalšie výdavky. V okamihu, keď dokončíte stretnutie, môžete vypnúť Vaše zariadenie a hneď sa môžete venovať niečomu inému. Znie to dobre?

V súčasnosti je online koučing jednou z najobľúbenejších možností pre tisíce ľudí, ktorí sa rozhodli pre osobný rozvoj, keďže je to nielen pohodlnejšie, ale zvyčajne aj lacnejšie ako osobná forma.

Plaťte online, nemusíte sa zapodievať bankomatmi či hotovosťou.

V akých situáciách ma klienti oslovujú?

 • keď chcú maximalizovať svoj potenciál!
 • v rozhodovacích dilemách, ktoré prináša život
 • keď je problémom komunikácia (rodina, vzťahy, práca...)
 • pre dosiahnutie lepšieho zvládania stresu
 • keď rady nepomáhajú
 • keď je potrebné zvýšiť sebadôveru
 • keď nežijú podľa svojich predstáv
 • pre uspokojenie individuálnych potrieb rozvoja
 • keď je problémom demotivácia
 • keď je získanie životnej energie viac ako vítané...

Pre koho je online koučing?

 • Pre všetkých, ktorý sú pripravení pracovať na sebe

Môžeme to realizovať online?

 • Samozrejme Áno😊. Ponúkam osobné konzultácie lokálne a cez Skype / Zoom / Internet po celom svete.

Janka Ujlakyová: Digital marketing specialist

“Braňo sa ponáral do môjho sveta a nesnažil sa ani len trochu aby som prijala predstavu toho „univerzálneho“. Nepoužíval naučené formulky či teóriu z kníh ale vedel sa dokonale naladiť na moju vlnu a ušiť mi na mieru takú formu koučingu aká práve mne vyhovuje. Braňove skúsenosti, vlastná osobnosť a jedinečné kvality pre mňa zosobňujú kouča 21. storočia. Vrelo odporúčam!”

Dohodnite si termín

Biznis Koučing

Moje vlastné manažérske skúsenosti ma oprávňujú sedieť pred skúseným majiteľom, manažérom alebo odborníkom a trénovať ich z pozície rovnocenného partnera. Špecializujem sa na koučing jednotlivcov, ktorí chcú dosiahnuť za krátke časové obdobie udržateľné výsledky.

V ktorých situáciách je koučing pre firmy najužitočnejší?

 • Keď potrebujete zvýšiť využívanie potenciálu koučovanej osoby (vidíte, že vaši ľudia majú na viac ako si uvedomujú, alebo si to uvedomujú a napriek tomu sa neposúvajú),
 • počas transformačných procesov v spoločnosti (ľudia uviazli v starých zvykoch a presvedčeniach, bránia sa zmenám)
 • keď potrebujete dosiahnuť hlbšiu transformačnú zmenu správania, postojov alebo názorov človeka,
 • pri rozhodovacích dilemách, ktoré život prináša,
 • pri uviaznutí človeka alebo firmy v „slepej uličke“,
 • na podporu kreativity a vízie,
 • individuálne potreby rozvoja (zvládanie stresu, komunikácia s tímom alebo kolegami, riešenie konfliktov),
 • keď je potrebné pomôcť zamestnancovi ako človeku (prenášanie súkromia do práce, alebo nadmernom prenášaní práce do súkromia, pri rôznych hraničných životných situáciách),
 • príprava na skupinové rozvojové programy a školenia (ak postoje ľudí bránia ich vlastnému rozvoju),
 • ako podpora po rozvojových a vzdelávacích programov (keď už ľudia vedia, čo a ako majú robiť, dokonca to už majú aj odtrénované, ale brzdia ich vlastné postoje),
 • v aktuálnej situácii na trhu práce je to pri nedostatku kvalifikovaných zamestnancov prejav odmeny a osobnej starostlivosti o zamestnancov (stabilizovanie vašich kľúčových ľudí).

Pre koho je biznis koučing?

 • Pre zadávateľa osobne: majiteľ, konateľ, riaditeľ, manažér a resp. ľudia, ktorí sú pre vašu spoločnosť dôležití.
 • Pre vybrané osoby z firmy: zamestnancom, ktorých rozhodnutia výrazne ovplyvňujú chod firmy – či už z hľadiska dosahovania cieľov a výsledkov, alebo i z hľadiska vplyvu na ostatných kolegov a ich vplyvu na firemnú kultúru. Tému si zvolí zamestnanec sám, alebo vy ako zadávateľ.

Môžeme to realizovať online?

 • Áno. Ponúkam osobné konzultácie lokálne a cez Skype / Zoom / Internet po celom svete. Aj keď uprednostňujem osobné konzultácie, bol som prekvapený, koľko sa toho dá urobiť cez internet. Forma bude zvolená po dohode.

FunGui https://fungui.sk/

„Niekedy mam až pocit, že mi vidíte do mozgu 😊 viete sa pýtať skvelé otázky a človeka tak naviesť k správnym odpovediam. Oceňujem, akým spôsobom viete uchopiť myšlienku a stvárniť ju vizuálne napríklad na white boarde. Myslím, že sme vďaka vám prišli na veľa veci skôr.“ „Osobitne by som vyzdvihol najmä: pozitívny prístup a energiu, trpezlivosť a vytrvalosť a multifunkčnosť: kombinujete skúsenosti z viacerých oblastí.“ „hľadali sme už dlho kouča a mentora, prešli sme si stretnutia s viacerými ľuďmi a už nemusíme ďalej hľadať, pretože sme našli vás a ste top“

Dohodnite si termín

Tímový Koučing

Pre človeka je „byť v tíme“ nevyhnutnosť. Ľudstvo je postavené na spolupráci. Preto sú sociálne zručnosti a pochopenie sociálnej dynamiky nevyhnutné pre každého člena tímu, ako aj pre každého lídra. Vďaka zložitosti vzťahov je tím často uviaznutý alebo jednoducho nepodáva požadované výkony. Je veľkým umením zvoliť vhodný a bezpečný externý zásah, ktorý pomôže tímu pokračovať ďalej po vlastných.

Keďže si ma veľa spoločností, športových tímov a neziskových organizácií vybralo, aby som viedol ich tímové projekty, objavil som nielen teoretické, ale aj praktické princípy, ako zmeniť sociálnu dynamiku. Preto aj Vám rád prispejem svojimi schopnosťami, skúsenosťami, overenými technikami a svojou vášňou pre tímovú prácu.

V akých situáciách je koučing pre tím najprínosnejší?

 • Vytvorenie efektívneho systému práce
 • Posilnenie vzťahov
 • Zvýšenie výkonu
 • Zmena firemnej / tímovej kultúry (stanovenie nových cieľov, hodnôt, pravidiel, nová atmosféra)
 • Prevencia a riešenie konfliktov
 • Hojenie psychických rán a ich prevencia
 • Zvýšenie potenciálu každého jednotlivca v tíme
 • ... byť nielen úspešní, ale aj šťastní

Pre koho je tímový koučing?

 • Celý tím (všetci členovia tímu, zvyčajne medzi 2-12)
 • Časť tímu (vybraní členovia tímu, z konkrétneho dôvodu)

Môžeme to realizovať online?

 • Na začiatok spolupráce je osobná forma vhodnejšia. Najmä keď potrebujem v krátkom čase spoznať viacerých členov tímu. Neskôr môžeme pokračovať online. Ak hovoríme o chúlostivých témach, je osobná forma pohodlnejšia.

Železničná stanica Košice https://stanicakosice.sk/

"Formu a vedenie školenia hodnotím taktiež na jednotku . Celkový prejav a vysvetľovanie Braňa sa mi páči, vie ísť na to pekne psychologický , že si to človek v hlave cele premietne a zamysli sa nad tým, čo robí zle a čo treba zmeniť. Viacej veci ktoré nám Braňo vysvetľoval, sú využiteľné nie len v práci ale celkovo v živote."

Dohodnite si termín

Športový Koučing

Špičkový alebo excelentný výkon je možné dosiahnuť iba za pomoci nášho mentálneho sveta. Môže to byť náš najsilnejší nepriateľ, alebo náš najsilnejší spojenec. Ako však môžeme zvýšiť kvalitu nášho mentálneho sveta? Ako môžeme ovládať svoje emócie? Ako sa môžeme pripraviť na dôležité vystúpenie? ... odpovede na tieto a podobné otázky vytvárajú rozdiel nielen v športe, ale aj v našom bežnom živote. Medzi športom a pracovným alebo rodinným životom nájdete veľa podobností. Existujú však aj niektoré špecifiká. Ako bývalý športovec rád používam mentálne techniky, ktoré skutočne fungujú.

S čím môžem pomôcť?

 • Ako zefektívniť tréningový proces?
 • Nájsť stratenú motiváciu
 • Zníženie stresu a strachu
 • Mentálna odolnosť
 • Ako pracovať so stagnáciou, regresom, sklamaním, frustráciou
 • Efektívna koncentrácia
 • Ako využívať naše emócie ako nášho spojenca
 • Hlboká mentálna relaxácia
 • Osvojenie si užitočných mentálnych návykov
 • Ako žiť po športovej kariére?

Pre koho je športový koučing?

 • Športovci (profesionáli ako aj amatéri)
 • Tréneri
 • Rodičia malých športovcov

Môžeme to realizovať online?

 • Áno. Ponúkam osobné konzultácie lokálne a cez Skype / Zoom / Internet po celom svete. Aj keď uprednostňujem osobné konzultácie, bol som prekvapený, koľko sa toho dá urobiť cez internet. Forma bude zvolená po dohode.

Ilja Škondrič – Pro MMA Fighter and Trainer

„Braňo veľmi dobre rozumie mysli športovca. Bol som prekvapený ako rýchlo som cítil zlepšenie. Jeho štýl je veľmi komplexný.“

Dohodnite si termín

Najužitočnejšie príspevky z môjho blogu

Dohodnite si termín ešte dnes!

"Verím, že ako ľudia máme všetko potrebné, aby sme sa stali, kým chceme"

Poďme to zažiť

Zarezervujte si termín

Potrebujete rýchle info?

Kontaktujte ma

+421 908 112 639

Pon - Pia: 9:00 / 18:00

brano@branohromada.com

Napíš mi, som tu pre teba