Služby / Inšpiratívne workshopy

MOJOU ÚLOHOU NIE JE MENIŤ, „LEN“ INŠPIROVAŤ

Vzdelávanie, ktoré nie je len o vedomostiach a zručnostiach, ale o zmene optiky.

Často krát sa stáva, že nám nechýbajú ďalšie vedomosti a zručnosti...

 • Dokonca sme veľa krát „pre-kvalifikovaní“ a o danej oblasti máme dostatočné množstvo informácií. To čo nás prijme konať a pohnúť sa z miesta, je schované niekde inde : v našom pohľade na vec, v našom postoji, v našej vôli, v našom odhodlaní, v našom dostatku alebo nedostatku energie, v našej radosti ... Na prácu s týmito faktormi sa zameriavam v inšpiratívnom vzdelávaní. These are the factors I work with in inspirational workshops.
 • Nie je mojou snahou vystupovať v daných témach ako „pravdu-majúca autorita“ . Naopak. Vytváram priestor pre vlastný názor ako aj pre prípadný nesúhlas. Kladiem dôraz na to, aby som ponechal účastníkom možnosť – samým objaviť “svoje pravdy” , a to prostredníctvom vlastného zážitku.

Z problému na riešenia

„Rozprávanie o problémoch vytvára problémy a rozprávanie o riešeniach vytvára riešenia“

Čo sú ciele?

Inšpirovať k získaniu konštruktívneho postoja k problémom a k problémovým situáciám. Osvojiť si funkčné a efektívne postupy vedúce k riešeniu bez psychologujúcich balastov.

Nástroje:

 • Ako premeniť myseľ orientovanú na problém na myseľ orientovanú na riešenia.
 • Konštruktívny prístup nachádzania toho ako to “ide”, namiesto analýzy neúspechov.
 • Ako využiť svoju fantáziu a riešiť problémy kreatívnym a “magickým” spôsobom.
 • Ako v praxi získať osviežujúce benefity v každodennom pracovnom aj súkromnom živote, bez tlaku, bez zlej nálady, bez „deptania“ a obviňovania druhých alebo seba.
 • Osvojenie si užitočného postoja, ktorý nás rýchlejšie dostane do cieľa.

Pre koho je inšpiratívny workshop vhodný?

 • Pre každý tím alebo jednotlivca, ktorý chce mať iný prístup k riešeniu problémov a prekonávaniu životných ťažkostí.

Môžeme to realizovať online?

 • Áno. Ponúkam osobnú formu lokálne a cez Skype / Zoom / Internet po celom svete.

Španielsky Červený kríž https://www2.cruzroja.es/

„Obsah workshopu hodnotím pozitívne. Nikdy som nemal stretnutie s koučom, bolo to zaujímavé, ľahko pochopiteľné a naučil som sa spôsoby riešenia konfliktov v práci. Odporučil by som to každému pracovnému tímu, aby sa zvýšil tímový duch, naučili sa nové nástroje. Vďaka tejto stratégii uvidíme riešenie ľahšie.”

Dohodnite si termín

ČIN vs. NIČ

„Ak si slovo „Čin“ prečítame odzadu, prídeme k slovu „Nič“. Verím, že len činmi dokážeme napĺňať svoju existenciu.“

Čo sú ciele?

Odhaliť mechaniku fungovania toho PREČO niečo robíme alebo nerobíme. Inšpirovať a odhodlať k : proaktívnemu prístupu, k „chyteniu kormidla svojho života“.

Nástroje:

 • Ako je možné, že vieme čo máme/chceme/ musíme spraviť, no napriek tomu to nespravíme ?
 • Čo nás poháňa v konaní? Čo nás naopak brzdí?
 • Praktické návody ako byť aktívny a dosiahnuť zmenu v čomkoľvek čo si zaumienime.
 • Prečo funguje kruh zotrvačnosti úspechu a kruh zotrvačnosti neúspechu?
 • Ako sa zbaviť strachu z neúspechu? + odpovede na otázky účastníkov

Pre koho je inšpiratívny workshop vhodný?

 • Pre každý tím či jednotlivca, ktorý sa chce inšpirovať ako prestať prokrastinovať.

Môžeme to realizovať online?

 • Áno. Ponúkam osobnú formu lokálne a cez Skype / Zoom / Internet po celom svete.

IMET-AKE https://imet-ake.sk/

„Áno, odporučil by som tieto služby aj iným, nakoľko veľa ľudí sa ma pýta, ako dokážem riešiť niektoré situácie s chladnou hlavou. Odpoveď znie jasne....Braňo Hromada 😊“

Dohodnite si termín

Kids’ Skills

Čo sú ciele?

Zoznámenie sa (v praxi s minimom teórie) s Kids’ Skills – na riešenie orientovanou metódou, ktorá pomáha deťom prekonávať ich problémy so správaním a emóciami. Metódu vyvinul fínsky psychiater a psychoterapeut Ben Furman.

Nástroje:

 • Zábavná a kreatívna metóda ako sa dieťa pomocou naučenia sa nových schopností, zbaví nežiaduceho správania._
 • Ľahko naučiteľných 15 jednoduchých krokov užitočných nie len pre rodičov._
 • Učí deti prebrať zodpovednosť za svoje činy._
 • Zapája nielen dieťa ale aj jeho okolie ( kamarátov, rodičov, učiteľov, ... ) tak, aby na tom každý rád podporne participoval._
 • Využíva princípy Solution Focused coachingu v prístupnej a hravej podobe._

Pre koho je inšpiratívny workshop vhodný?

 • Rodičia
 • Učitelia
 • Sociálny pracovníci

Môžeme pracovať online?

 • Áno. Ponúkam osobnú formu lokálne a cez Skype / Zoom / Internet po celom svete.

Foster home – Centrum pre deti a rodiny Myjava http://cdrmyjava.szm.com/

„Forma vedenia worskhopu bola výborná. Pripravené aktivity, výborná atmosféra, pri ktorej nemal nikto problém vyjadriť svoj názor. Neformálna a v priateľskej atmosfére“

Dohodnite si termín

Kooperujúci Tím

Čo sú ciele?

Harmonizácia vzťahov na pracovisku ale aj mimo neho. Zavedenie firemných pravidiel, ktoré vedú k funkčným vzťahom a nastoleniu dobrej pracovnej Atmosféry. Zlepšenie internej komunikácie medzi vybranými zamestnancami (oddeleniami) – zrýchlenie a zefektívnenie interných procesov. Zvýšenie efektivity riešenia pracovných situácií (bežných , náročných, krízových).

Nástroje:

 • Ako porozumieť teamu : vedieť použiť silné stránky jednotlivcov k autentickej a funkčnej „teamovej alchýmii“.
 • Reteaming – jednoduchá 12 kroková metóda dosiahnutia zmien k lepšiemu, pomocou podpory pri stanovovaní cieľov, rozvíjaní motivácie a spolupráce.
 • 6 kolaboračných schopností, ktoré vytvárajú fungujúce podporujúce vzťahy.
 • Chyby, ktorých sa vyvarovať pri komunikácií.
 • Ako predísť konfliktným situáciám a ako postupovať ak už nastali.
 • Ako správne a vhodne kritizovať a dávať spätnú väzbu
 • Príležitosti v komunikácií, ktoré je vhodné využívať.
 • Vhodné formulácie posilňujúce komunikáciu.
 • Zapojenie silných stránok individualít v prospech teamového výsledku.

Pre koho je inšpiratívny workshop vhodný?

 • Celý tím (všetci členovia tímu, zvyčajne medzi 2 až 12)
 • Časť tímu (vybraní členovia tímu, z konkrétneho dôvodu)
 • Lídri a všetci, ktorí chcú vytvoriť spolupracujúci tím

Môžeme to realizovať online?

 • Áno. Ponúkam osobnú formu lokálne a cez Skype / Zoom / Internet po celom svete.

Centrum pre deti a rodiny Bratislava https://www.detskydomovbratislava.sk/

Za ten čas, čo som tu, tu boli rôzni ľudia, ktorí s nami pracovali. Braňo je asi najlepší. Dobre sa počúva, človeka nenudí, zaujme atď. Kvalita, erudovanosť, ľudskosť, príjemné vystupovanie.”

Dohodnite si termín

Mentálna odolnosť

Čo sú ciele?

Nájsť v sebe pokoj a istotu, aj keď všetko okolo je neisté.

Nástroje:

 • Ako žiť v čase nepohody, keď sa dejú veci, ktoré sme si prednedávnom nevedeli predstaviť.
 • Ako posilniť piliere, na ktorých stojím, ak by sa situácia nepredvídateľne zhoršovala.
 • Psychohygiena, vlastný rozvoj, práca so sebou samým...
 • Ako pracovať so svojimi emóciami v čase nepokoja (techniky)
 • Ako uvoľniť stres, frustráciu, hnev (stratégie, techniky)
 • Ako kontrolovať nechcené myšlienky
 • Ako mať konštruktívne nastavenie a užitočné návyky (tipy, techniky…)

Pre koho je inšpiratívny workshop vhodný?

 • Pre každého kto chce posilniť svoju mentálnu odolnosť 😊

Môžeme to realizovať online?

 • Áno. Ponúkam osobnú formu lokálne a cez Skype / Zoom / Internet po celom svete.

Egocard https://www.egocard.eu/

„Situácia na trhu ako aj naše podnikanie sa vďaka Covid-19 veľmi zmenilo. Vďaka workshopu, náš tím znovuobjavil svoju silu ako aj svoje možnosti, ako sa tomu prispôsobiť a využiť to vo svoj prospech. Veľmi sa nám páčila praktickosť a to, že sme ešte aj niekoľko mesiacov boli psychologicky posilnení. Workshop je vlastne veľmi lacný, vzhľadom na to čo ponúka, by mal stáť aspoň 3 x viac.”

Dohodnite si termín

Využitie Koučingu

Čo sú ciele?

Odovzdanie a osvojenie si nosných princípov koučingu, a ich čo najrýchlejšia aplikácia v praxi na konkrétne potreby organizácie a účastníkov.

Nástroje:

 • Ako a kedy koučovať (príklady, návody, know-how)...
 • Osvojenie koučingového prístupu vo vzťahu k vlastnej výkonnosti, k vedeniu ľudí, k „problémovým“ situáciám a k riadeniu inštitúcie.
 • 5 typických prvkov koučovacej konverzácie zameranej na riešenie ( praktická aplikácia v koučovacom rozhovore).
 • Ako aplikovať osvojené koučovacie nástroje do každodenných pracovných interakcií so spolupracovníkmi (tímové porady a mítingy, hodnotiace a rozvojové rozhovory, náhodné stretnutia na chodbe...)
 • Ako posilňovať zdroje podriadených aj kolegov a viesť ich zodpovednosti a kompetentnosti.
 • Objavte a zažite si jednoduchosť a atraktívnosť Solution Focus prístupu k životu, zameraného na riešenia bez zbytočných psychologujúcich balastov.
 • Efektívne nástroje a kompetencie kouča rozvíjate na témach a situáciách z Vašej praxe.

Pre koho je inšpiratívny workshop vhodný?

 • Lídri a manažéri
 • Sociálni pracovníci a pomáhajúce profesie
 • Športoví tréneri
 • Každý kto chce zlepšiť svoje komunikačné zručnosti

Môžeme to realizovať online?

 • Áno. Ponúkam osobnú formu lokálne a cez Skype / Zoom / Internet po celom svete.

Púť za svojimi zdrojmi

„Dovoľte si spoznať sa v novom posilňujúcom svetle“

Čo sú ciele?

Zvýšenie sebadôvery. Každý sám za seba spozná a zvedomí si svoje zdroje (skúsenosti, silné stránky, zručnosti, stratégie...) s cieľom aby sa ich naučil vedome aktivovať a využiť ich vo svoj prospech. Nie je cieľom učiť sa nové a vytvárať univerzálne ideálny profil človeka, ale objaviť a posilniť tie osobité, ktoré už človek má.

Nástroje: Workshop je rozdelený na 2 časti : dennú a nočnú púť (k nočnej treba turistickú obuv)

 • Ako spoznať to, o čo sa v živote opieram?
 • Ako nájsť, zvedomiť a posilniť svoje zdroje?
 • Ako premeniť svoje skúsenosti v naozajstné dary?
 • Ako utíšiť svoje myšlienky?
 • Ako získať posilňujúci pohľad na seba a na to čo ma obklopuje?
 • Ako sa aktívne formovať smerom, ktorým si želáme?
 • Ako si privolať svoje „lepšie JA“?

Pre koho je inšpiratívny workshop vhodný?

 • Pre každého, kto chce posilniť svoju sebadôveru
 • Pre každého, kto si chce dať riadenú svojpomocnú terapiu

Môžeme to realizovať online?

 • Nie. Tento workshop môže byť realizovaný iba osobne.