Prečo je Solution-Focused Brief coaching tak žiadaný vo firmách, ako aj v privátnom prostredí?

Tak ako v mojom súkromnom živote aj v tom profesnom, stojím na 2 nohách. Ako kouč a tréner pracujem s firmami a v nich väčšinou s riadiacimi pracovníkmi tzv. manažérmi (od stredného manažmentu až po riaditeľov či prezidentov) či s obchodníkmi. Ako terapeut a kouč pomáham súkromným osobám v ich privátnych oblastiach.

Čo je však zaujímavé, že v obidvoch oblastiach pozorujem to isté.

Veľké prekvapenie a zároveň úľavu keď sa spoločne nevenujeme ich problémom, za to všetku energiu venujeme rozprávaniu sa o riešeniach.

Klient, a to je jedno, či to je prezident spoločnosti, živnostník, alebo mamička na materskej sa predtým než sa so mnou stretol, už väčšinou dosť natrápil analýzou problému.

Dôkladná analýza problému z klienta obvykle spraví odborníka na „problém“, no nie odborníka na jeho riešenie.

Takým „odborníkom na problém“ sa stávate vtedy, keď viete odpovedať napr. na tieto otázky: Čo je vlastne problém? Kedy nastal? Čo je na ňom to najhoršie? Kto za to môže? Prečo sa to nedá riešiť? Čo mi prekáža v riešení?...

Bez ohľadu na to, či sa klienti venujú takýmto analýzam alebo nie, ukazuje sa, že oveľa užitočnejšie, je venovať sa riešeniam. A tie sa vôbec nemusia skrývať v analýze problému.

Predstavme si osobu, ktorej cieľom je vedieť prezentovať pred skupinou kolegov, no bráni jej v tom tréma alebo strach, ak chcete. Táto osoba príde za mnou a „logicky“ sa chce rozprávať a analyzovať trému a strach. Chce sa ich zbaviť, chce sa cítiť v pohode pri rozprávaní pred obecenstvom, no myslí si, že cesta k tomu je venovanie pozornosti tréme a strachu.

My však vieme, že: čomu venujeme pozornosť, to rastie. Ak teda budeme venovať pozornosť problémom – čo bude rásť? Problémy.

Presne ako keď ste hladný a ešte aj myslíte na to, ako ste hladný...za 10 minút budete ešte viac hladný. Možno poznáte ten stav, keď máte hlavu plnú problémov, pretože sa ich snažíte vyriešiť, robíte si starosti. Niekedy máme pocit, že „všetko je problém“ resp., že „náš život je plný problémov“. No zamerať sa na odstránenie prekážky, nie je dobre zadefinovaný cieľ. Preto potrebujeme venovať pozornosť a rozvíjať niečo iné.

Jednou z možností je zamerať sa na to „Čo chceme mať namiesto problému?“

V tomto prípade: „Čo chce mať klient namiesto strachu a nervozity?“. Klient nám možno povie „Chcel by som byť odvážny“ alebo „Chcem sa cítiť dobre počas rozprávania pred publikom“. To už je lepšie zadefinovaný cieľ. Toto už môžeme rozvíjať, alebo ak chcete analyzovať: „Kedy si bol naposledy odvážny?“ „Kedy si sa cítil dobre pri prezentovaní?“ „Ako to spoznáš, že si odvážny?“ „Čo ti pomohlo byť odvážny?“... a množstvo iných otázok.

Takmer vždy pozorujem, že klienti sa cítia lepšie už len pri rozmýšľaní nad odpoveďami. Zrazu sa zameriavajú na riešenia, na možnosti a na už dosiahnutý pokrok. Zlepšuje sa ich nálada, ako aj sebavedomie. Potenciujú svoju fantáziu smerom k budovaniu riešení, k svojej vytúženej budúcnosti. Preto je pochopiteľné, že v takomto naladení, ľudia nájdu riešenie skôr. Tieto výhody je možné dosiahnuť pomocou podpory konzultanta zameraného na riešenie už na prvom stretnutí. Niekedy dokonca v prvých minútach😊 Funguje to na zložité organizačné problémy ako aj na súkromné témy.

Rýchle a bezbolestné nachádzanie riešení

Nielen moje skúsenosti dokázali, že aj v krátkej dobe môžu klienti vytvárať dlhodobo udržateľné riešenia. Kto by nemal rád tento prístup? 😊 Aj keď by sa to mohlo zdať čudné, musím povedať, že tento prístup nie je pre každého. Napríklad to nefunguje pre ľudí, ktorí si radi pestujú svoj problém, alebo sa ho proste nechcú vzdať (niektorí sú dokonca zaľúbení do svojho problému).

Nechcem vyvolať dojem, že ako klient nemusíte pracovať či rozmýšľať a všetko príde samo bez akéhokoľvek úsilia. Nič nie je ďalej od pravdy. Ale nebude to také ťažké a také nepríjemné ako analyzovanie problémov.

Prístup zameraný na riešenie je iba jedným zo stoviek možných prístupov, nie najlepším a nie pre každého. Ja osobne som si tento prístup zamiloval od mojej prvej skúsenosti. A chápem, prečo je aj pre iných taký užitočný a chytľavý😊.

Kedy by si ho chcel zažiť?

Braňo Hromada - Kouč & Tréner